Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Dekabr - 2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                     SPACE - SPACE

 

         İNFORMASİYALARIN HƏCMİ - THE VALUE OF INFORMATIONS

 

Qiymətləndirmə

Estimation

Cəmi    Total

Saniyə

%

1

Tərəfli - Belonging

336

19

2

Neytral - Neutral

1429

81

 

Cəmi - Total

1765

100

 

  

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.