Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                           Dekabr - 2005                          

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                              RADİO KANALLAR - RADİO CHANNELS

                                      

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN HƏCMİ (saniyə)

THE VALUE INTENDED FOR THE ELECTIONS (second)

 

Kanallar                                    Channels

Saniyə    Second

%

1

LİDER - LİDER

9962

40,9

2

ANS CM - ANS CM

7382

30,3

3

ANTENN - ANTENN

3017

12,4

4

106 FM - 106 FM

2236

9,2

5

SPACE - SPACE

1765

7,2

 

Cəmi - Total

24362

100%

 

 

 

          

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.