Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                           Dekabr - 2005                 

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                          ANS ANS 

 

 İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

2487

14,8

2

Neytral Neutral

14340

85,2

 

Cəmi - Total

16827

100

        

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.