Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                Dekabr-2005                           

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                      ATV ATV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

1307

23,7

2

Neytral Neutral

4209

76,3

 

Cəmi - Total

5516

100

 

   

 

        

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.