Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                                                       Dekabr-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                   AzTV  Azerbaijan State Television 

 

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

8063

60,3

2

Neytral Neutral

5312

39,7

 

Cəmi - Total

13375

100

 

   

         

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.