Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Dekabr-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                           İTV İTV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

9345

72,7

2

Neytral Neutral

3511

27,3

 

Cəmi - Total

12856

100

 

   

          

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.