Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Dekabr-2005       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                           LİDER LİDER

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

7146

50,1

2

Neytral Neutral

7118

49,9

 

Cəmi - Total

14264

100

 

   

          

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.