Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                       Dekabr-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                 Mingəçevir MTV MTV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

2400

49,6

2

Neytral Neutral

2435

50,4

 

Cəmi - Total

4835

100

 

 

  

           

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.