Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                      Dekabr - 2005            

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                SPACE SPACE

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

1243

19,1

2

Neytral Neutral

5266

80,9

 

Cəmi - Total

6509

100

 

   

         

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.