Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                         Dekabr -2005                       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                Zaqatala – “Aygün” TV - “Aygun” TV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

¹

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi – Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli – Belonging

1636

32,1

2

Neytral – Neutral

3466

67,9

 

Cəmi - Total

5102

100

 

   

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.