Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                       Dekabr-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

TELEViZiYA KANALLARI - TV CHANNELS

 

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASiYALARIN HƏCMİ

THE VOLUME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanalları - TV channels

Saniyə - Ñåæîíä

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

13375

15,8

2

ANS – ANS 

16827

19,8

3

ATV – ATV 

5516

6,5

4

SPACE – SPACE 

6509

7,7

5

LİDER – LİDER  

14264

16,8

6

İTV – İTV

12856

15,2

7

Gəncə - “Alternativ TV” – “Alternative TV”

272

0,3

8

Mingəçevir – MTV – MTV

4835

5,7

9

Sumqayıt - DTV –  DTV 

1077

1,3

10

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

1960

2,3

11

Zaqatala – “Aygün” TV- “Aygun” TV

5102

6

12

Quba – “Xəyal TV” – “Khayal TV”

2245

2,6

 

Cəmi - Total

84838

100

 

 

 

 

  

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.