Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Dekabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                        AZADLIQ                          AZADLIG

 

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

94925

95,9

2

Neytral - Neutral

4095

4,1

 

Cəmi - Total

99020

100

 

 

 

                              

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.