Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Dekabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

BAKI XƏBƏR                   BAKI HEBER

 

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

60000

80,5

2

Neytral - Neutral

14500

19,5

 

Cəmi - Total

74500

100

 

 

 

                                   

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.