Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Dekabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                             ECHO

 

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

1750

15

2

Neytral - Neutral

9925

85

 

Cəmi - Total

11675

100

 

 

        

 

                     

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.