Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Dekabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                        

                NOVOE VREMYA

 

                

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

1150

11

2

Neytral - Neutral

9300

89

 

Cəmi - Total

10450

100

 

 

 

              

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.