Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                  Dekabr - 2005                       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                                                    

                           RESPUBLİKA                               RESPUBLİCA

         

                   

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

18020

53

2

Neytral - Neutral

15960

47

 

Cəmi - Total

33980

100

 

 

             

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.