Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                  Dekabr - 2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                    

                                            ZERKALO

           

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

1575

5,7

2

Neytral - Neutral

26100

94,3

 

Cəmi - Total

27675

100

 

 

              

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.