Azərbaycan Respublikası
KİV-də Peşə Etikası Norma və
Qanunlarının Gözlənilməsi Üzrə
Monitorinq Qrupunun 3 aylıq
(Noyabr 2007 - Yanvar 2008)
HESABAT