Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Noyabr-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                           İTV İTV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

57727

54,3

2

Neytral Neutral

48680

45,7

 

Cəmi - Total

106407

100

        

   

   

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin şikayəti - Claims of candidates

2502

2,4

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

2196

2,1

3

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

21543

20,2

4

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri - The relations between power and opposition after elections

752

0,7

5

Digərləri - Others

21817

20,5

6

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət - Common attitude to the results of elections

54868

51,5

7

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

2729

2,6

 

Cəmi - Total

106407

100

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.