Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                         Noyabr-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                        Quba Xəyal TV Khayal TV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

12704

55

2

Neytral Neutral

10380

45

 

Cəmi - Total

23084

100

        

   

   

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin şikayəti - Claims of candidates

66

0,3

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

916

4

3

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

1840

8

4

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri - The relations between power and opposition after elections

40

0,2

5

Digərləri - Others

3407

14,7

6

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət - Common attitude to the results of elections

13277

57,5

7

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

3538

15,3

 

Cəmi - Total

23084

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.