Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                            Sentyabr-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                      

                                                                         Radio ANTENN

 

                                    BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

                                   THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

81

29,6

17871

30

2

Azadlıq - Azadlig

64

23,4

17528

29,4

3

YeS YeS

8

2,9

2551

4,3

4

ALP - ALP

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

19

6,9

18177

30,4

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

80

29,2

2609

4,4

7

Ünvansız Without address

22

8

884

1,5

 

Cəmi - Total

274

100

59620

100

 

                       

 

 

 

                                BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                                ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

12

100

7

70

62

29,4

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

3

30

61

28,9

3

YeS YeS

0

0

0

0

8

3,8

4

ALP - ALP

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

80

37,9

 

Cəmi - Total

12

100

10

100

100

100

 

 

 

 

  

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

492

100

301

77,6

17078

43

2

Azadlıq Azadlig

0

0

87

22,4

17441

44

3

YeS YeS

0

0

0

0

2551

6,4

4

ALP - ALP

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

2609

6,6

 

Cəmi - Total

492

100

388

100

39679

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                    ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr - Spheres

Sayı - Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

26

12

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

23

10,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

65

30,1

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

20

9,3

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

8

3,7

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

16

7,4

7

Təbliğat (əks-təbliğat) və reklam - Propaganda (ex-propaganda) and advertising

35

16,2

8

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

4

1,9

9

Digərləri Others

19

8,8

 

Cəmi- Total

216

100

  

 

 

       SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr - Spheres

Sayı - Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

5786

9,7

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

949

1,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2371

4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

757

1,3

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

296

0,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

5435

9,1

7

Təbliğat (əks-təbliğat) və reklam - Propaganda (ex-propaganda) and advertising

43276

72,6

8

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

183

0,3

9

Digərləri Others

567

0,9

 

Cəmi- Total

59620

100

     

 

  

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.