Onun azad, demokratik və çagdaş Azərbaycan arzusu bizim də arzumuzdur!

Nəcəf Nəcəfov... bu ad çağdaş dövrümüzdə azad mətbuatın bir rəmzidir. O, təkcə "Azadlıq" qəzetinin yaradıcısı kimi xatırlanmır. Azadlıq və demokratiya ugrunda mübarizəsi onun qəbrini  and yerinə çevirib. Onun xatirəsi ölməzdir...

Nəcəf Nəcəfov Fondu

www.najafovfund.org 

 

ANA SƏHİFƏ
NƏCƏF NƏCƏFOV
FOND
LAYİHƏLƏRİMİZ
MEDIADA BIZ
Press-relizlər
KİTABXANA
PRESSA
ƏLAQƏ
Linklər
FORUM

   

Monitorinqin nəticələri -The results of monitorinq

Diqqət! Diqqət!  Giriş bölməsindən sonra, yəni bu səhifənin aşağı hissəsində verilmiş menyudan həm ümumi bölmələri, həm də ayrıca bir KİV orqanını seçərək monitorinqin nəticələri ilə tanış ola bilərsiniz...

“PARLAMENT SEÇKİLƏRİ KİV GÜZGÜSÜNDƏ:
monitorinq və müzakirələr” layihəsinin
10 may-31 may 2005-ci il dövrü
üzrə monitorinqinin nəticələri

 

THE RESULTS OF MONITORING COVERING THE PERIOD FROM MAY 10 TO 31 ON THE PROJECT “PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE MIRROR OF MASS MEDIA: MONITORING AND DISCUSSING”

GİRİŞ

Nəcəf Nəcəfov Fondu “PARLAMENT SEÇKİLƏRİ KİV GÜZGÜSÜNDƏ: monitorinq və müzakirələr” layihəsinin icrasına 10 may 2005-ci il tarixindən başlayıb. Layihəni Avrasiya Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi maliyyələşdirir. Layihənin icra müddəti 8 aydır. Təqdim olunan hesabat 10 may-31 may 2005-ci il dövrünü əhatə edir
Bu müddər ərzində 5 televiziya şirkətinin, o cümlədən “AzTV”, “ANS”, “ATV”, “Space” və “Lider” kanallarında yayımlanan verilişlərin monitorinqi aparılıb. Yayımlanan verilişlərin ümumi həcmi 25021 saniyə təşkil edib.
Başa çatan hesabat dövründə monitorinqin əhatəsinə 5 radio dalğası daxil edilib. Onlar “ANS CM”, ”Lider”, ”Space”, ”106 FM” və “Burc FM” radiolarıdır. Bu dövr ərzində radiolarda seçki mövzusuna ayrılan məlumatların sayı 148, həcmi isə 22839 saniyə olub.
İyun ayından etibarən 7 regional televiziyanın o, cümlədən “Lənkaran TV”, MTV (Mingəçevir), SMTV (Tovuz), Alternativ TV (Gəncə), “Xəyal TV” (Quba), “Dünya TV” (Sumqayıt) və Zaqatala TV monitorinqin əhatəsinə daxil edilib.
Göstərilən dövrdə monitorinqin əhatəsinə 11 gündəlik qəzet daxil edilib. Bunlar “Azadlıq”, ”Bakı xəbər”, ”Yeni Müsavat”, ”GÜN”,”525-ci qəzet”, ”Zerkalo”, ”Exo”, ”Yeni Azərbaycan”, ”Azərbaycan”, ”Xalq qəzeti” və “Respublika” qəzetləri daxil edilib. Göstərilən dövrdə adları sadalanan qəzetlərdə seçki mövzusuna 692 məqalə dərc olunub. Bu mövzuya həsr olunan məqalə və məlumatların ümumi sahəsi 232768 kv.sm-dir.
Göstərilən dövrdə monitorinqin əhatəsinə “Day.az” İnternet yayım vasitəsi də daxil edilib. Bu dövr ərzində “Day.az” İnternet səhifəsində 45 məlumat yayılıb.
İyun ayından etibarən “Turan” və “AzərTag” agentlikləri üzrə monitorinqə başlanılıb.
Məlum olduğu kimi, prezident seçkiləri ilə müqayisədə parlament seçkilərində iştirak edən namizədlərin sayı daha çox olur. İlkin proqnozlara görə seçkidə iştirak etmək istəyənlərin sayı min nəfər ətrafında olacaq. Ona görə də, seçkilərin birmandatlı olmasına baxmayaraq təhlildə iştirakçıların bloklarda qruplaşdırılması variantı seçilib. Bu variantın seçilməsində təbii ki, son iki ayda namizədlərin seçkilərdə blok şəkilində iştirak etmək siyasətinə üstünlük verilməsi önəmli rol oynayıb. Hesabatda Hakim partiya və ona yaxın olanlar “YAP”, AXCP, ADP, Müsavat və ona yaxın qüvvələr “Uğur”, Yeni siyasət blokuna qoşulanlar “YES”, İctimai Liderlər Birliyinə daxil olanlar bu adlı bloka aid olunaraq təhlil olunub. Hələ ki, adları yuxarıda göstərilməyən blokların heç birinə qoşulmayan, seçkidə fərdi şəkildə iştirak etməyə üstünlük verən şəxslər isə “Digərlər”i blokunda cəmləşdirilib. Təhlildə tərəflərin təbliğinə həsr olunan məqalələr ”+”, tənqidinə həsr olunanlar “-” məqalələr kimi göstərilib. Bitərəflik saxlanılan məqalələr neytral məaqalələr kimi qeydə alınıb.
Layihədə Parlament seçkiləri ərəfəsində hər bir Elektron və KİV-də dərc olunan (yayılan) məqalələr mövzu üzrə də təhlil olunub. Monitorinqə başlamazdan əvvəl ekspert qrupu aktual ola biləcək mövzuların siyahısını müəyyən edib. Bunlar Sərbəst toplaşmaq hüququ, Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət, Seçki bloklarının formalaşdırılması, Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) mövzularıdır. Seçki prosesinə aid olan, lakin bu qrupa düşməyən məqalələr isə “Digərləri” kimi monitorinqin nəticələrində yer alıb.
Qeyd: Təhlilin nəticələri ilə bağlı irad və təklifləri www.najafovfund.org İnternet səhifəsində “Əlaqə” bölməsi vasitəsilə və ya najafovfund@yahoo.com ünvana göndərmək olar.
 

INTRODUCTION

Nacaf Nacafov Fund has started implementation of the project “PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE MIRROR OF MASS MEDIA: monitoring and discussing” on May 10, 2005. The project is funded by the representation of the Eurasian Foundation in Azerbaijan. The term of execution of the project is 8 months. The submitted reports cover the period from May 10 to 31, 2005.
Over the reported period the monitoring of the programs broadcast in 5 television companies, including “AzTV”, “ANS”, “ATV”, “Space” and “Lider” channels was carried out.
Total volume of programs broadcast is 25021 seconds.
Over the reported period monitoring was carried out in 5 radio channels. They are “ANS CM”, ”Lider”, ”Space”, ”106 FM” and “Burc FM”. The number of programs on elections broadcast on those radio channels over the reported period makes 148, and volume is 22839 seconds.
Beginning from June monitoring was carried out in seven regional television, including “Lenkoran TV”, MTV (Mingachevir), SMTV (Tovuz), Alternativ TV (Ganja), “Khayal TV” (Guba), “Dunya TV” (Sumgayit) and Zagatala TV.
The monitoring covers also 11 daily newspapers: “Azadlig”, ”Baki Heber”, ”Yeni Musavat”, ”Gun”, 525-th gazet, ”Zerkalo”, ”Echo”, ”Yeni Azerbaijan”, ”Azerbaijan”, ”Khalg gazeti” and “Republic”. Over the reported period these newspapers published 692 articles about the elections. Total number of articles and information about it is 232768 sq. sm.
Over the reported period the Internet site “Day.az” was included into monitoring. 45 information was presented over that period in the “Day.az” Internet site.
In June monitoring of “Turan” and “AzərTac” news agencies also began.
As it is known, as compared with the presidential elections much more people take part in the parliamentary elections. According to preliminary forecast, the number of people who ant to take part in the elections will be over 1,000. Therefore, despite the election are one-mandate the participants have been divided in our analysis into blocs. And choosing of such variant is natural because over the last two months the candidates prefer to take part in the elections in the form of blocs.
In the report the ruling party and pro-governmental parties and included into the bloc “YAP”; the parties PPFA, ADP, Musavat are included the bloc “Ugur”; the parties close to Yeni Siyaset are included the bloc “YES”; the parties entering the Union of Public Leaders enter the bloc of the same name. The parties which have not join any bloc and prefer to take part in the elections individually are included the bloc “Others”.
In the analysis the articles on propaganda are marked as”+”, on critics are marked as “-”. The articles on abstained position are marked as neutral.
The articles (information) spread in the mass media and by e-mail on the eve of parliamentary elections have also been analyzed. Before starting the monitoring the expert group has determined a list of subjects which could be of current importance. They are: the right on freedom of assembly; international attitude to parliamentary elections; formation of election blocs; improvement of election legislation, and the subjects (dialogue) in the relations between the power and opposition. The articles on the elections, but not included this group are placed under the title “Others” in the results of monitoring.
Note: The remarks and proposals on the results of analysis can be sent to www.najafovfund.org on Internet site via “Communication” unit or najafovfund@yahoo.com.

Nəticələrə aşagıdakı bölmələr üzrə baxa bilərsiniz

QƏZETLƏR - NEWSPAPERS

MƏQALƏLƏRİN SAYI
THE NUMBER OF ARTICLES

SEÇKİLƏRƏRƏ AYRILMIŞ MƏQALƏLƏRİN SAHƏSİ (kv.sm)
THE AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE ELECTIONS (square centimetre)
Azadlıq  Azadlig

Bakı xəbər  Baki heber

Yeni Müsavat Yeni Musavat

Gün Gun
525-ci qəzet  525 gazet
Çåðêàëî Zerkalo
Exo Echo
Yeni Azərbaycan Yeni Azerbaijan
Azərbaycan Azerbaijan

Respublika  Respublika

Xalq qəzeti  Khalg gazeti

TELEVİZİYA KANALLARI – TV CHANNELS

Seçkilərə ayrılmış informasiyaların sayı
The number of the information intended for tne elections
Seçkilərə ayrılmış informasiyaların vaxtı
The time of the information intended for tne elections
AzTV Azerbaijan State Television
ANS -ANS
ÀÒV-ATV
SPACE -SPACE
LIDER -LIDER
RADİO – RADIO CHANNELS
SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI
THE NUMERAL OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS
SEÇKİLƏRƏRƏ AYRİLMİŞ İNFORMASİYA VAXTI
THE TIME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS
ANS CM – ANS CM
LİDER – LIDER
SPACE – SPACE
106 FM – 106 FM
BÜRC FM – BURC FM
DAY.AZ
SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI
THE NUMERAL OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS
BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
ESTIMATION OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS
BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI
THE NUMBER OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS
SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA
DIVISION OF SPHERES
 

ANA SƏHİFƏ | NƏCƏF NƏCƏFOV | FOND | LAYİHƏLƏRİMİZ | MEDIADA BIZ | Press-relizlər | KİTABXANA | PRESSA | ƏLAQƏ | Linklər | FORUM                                    

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.